EPS

EPS Nedir?

Expanded Polistiren Sert Köpük ( EPS-Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük ), petrolden elde edilen, köpük halindeki, termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir.

Polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen EPS (Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük) ürünlerde, taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz Pentan dır. Pentan, tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. Böylece EPS levhaların bünyesinde bulunan çok sayıdaki ( 1 m3 EPS’de 3-6 milyar ) küçücük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur. Malzemenin % 98 i hareketsiz ve kuru havadır.

Hareketsiz ve kuru hava, bilinen en ekonomik, çevre dostu ve mükemmel ısı yalıtım malzemesidir. EPS ısı yalıtım levhalarının ekonomik ve üstün ısı yalıtım özellikleri bu şekilde sağlanır. Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç malzemeden biri olan EPS, aynı performansı, ülkemizde kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha ekonomik olarak sağlayan tek malzemedir.

Üretiminin enerji yoğun olmaması, üstün teknik özelliklerine rağmen ekonomik olmasının diğer önemli sebebidir. Etkin mekanik dayanımın yanında şişirici gazın çok kısa sürede hava ile yer değiştirmesi, ürünün performansının kullanım ömrü boyunca sabit kalmasını sağlar. Kalınlığı incelmez, ısı iletkenliği artmaz, özelliklerinde hiçbir bozulma meydana gelmez. EPS üretiminde son aşama olan şekil verme (Kalıplama) aşamasında, taneciklerin birbirleri ile sıkıca kaynaşması sağlanır. Bu uygulamanın başarısı, ürünün yüzeyindeki taneciklerin balpeteği şeklindeki görüntüsünden anlaşılır.

EPS istenilen yoğunluklarda üretilir. Özellikleri yoğunlukla istenilen yönde değiştirilebildiğinden malzeme israfına ve gereksiz maliyet artışlarına sebep olmaz. Yalıtım amacıyla genellikle 15–30 kg/m3 yoğunluklarda kullanılan EPS levhalar, çok hafiftirler, diğer malzemelerle kaplanarak bitmiş kompozit elemanlar halinde de üretilebilirler.

EPS, her aşamada çevre dostu bir üründür; ozon tabakasına zarar vermez, iklim değişikliklerine sebep olmaz, enerji yoğun üretim gerektirmez, büyük oranda geri dönüşümü olan bir malzemedir.

EPS ürünler, levha, boru veya önceden şekil verilmiş elemanlar halinde, yapıların ısı ve ses yalıtımında ve ambalaj sanayiinde yoğun bir şekilde kullanılırlar. EPS ürünlerin ayrıca, binalarda duvar malzemesi olarak kullanımından, soğuk hava depolarının yalıtımına, soğuk bölgelerdeki karayolu yapımına, zeminlerin takviyesine, gemiler için can simidi ve can yeleği yapımına kadar sayılması mümkün olmayan; hafifliğin, dayanımın, kolay şekil verebilmenin, kolay uygulayabilmenin ve düşük ısı iletkenliğinin önemli olduğu bütün uygulamalarda sınırsız kullanım alanı vardır.

 

EPS Isı Yalıtımı Çevre İçin Artı mı Eksi mi?

Polistiren’den üretilen EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor)  ısı yalıtım levhaları birçok eleştiriye maruz kalmaktadır. Örneğin hammaddesi ya da üretim şekli ile ekolojik olmadığına dair iddialar ortaya atılmaktadır.

Ancak diğer tarafta binaların ısıtılması için kullanılan fosil yakıtların yanması sonucunda havaya salınan karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi atık gazların iklime olumsuz etkileri de vardır ve bu olumsuz etkilerin EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor)ısı yalıtım levhaları ile yapılacak ısı yalıtımı neticesinde minimum seviyeye indirilmesi de söz konusudur.  Bu iki durumu da bir tartıya koyduğunuzda çevre için hangisi daha ağır geliyor düşünelim.

Bazı haberlerde EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor) ısı yalıtım levhalarının fosil hammaddelerinden üretildiği yazılmaktadır. Bu durum bazı tüketicilerde polistiren’den (Strafor)üretilen yalıtım ürünlerine karşı önyargı oluşturuyor. Ancak bunu haksız yere yapmaktalar çünkü EPS ve XPS yalıtım levhaları yenilenebilir olmayan bir enerji kaynağı olan petrolden üretilse de çevrenin uzun vadede korunması ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi söz konusu.

Biyologlar bile günümüzde bu yaygın plastik esaslı ısı yalıtım malzemelerinin ekolojik boyutunu kabul etmekte. Bir bütün olarak fayda-maliyet analiziyle ele alındığında çevresel faydalar açık ara ile ağır basmaktadır: Bu ısı yalıtım levhaları, yüksek enerji tasarrufu sağlar,CO emisyonunun ve diğer zararlı gazların emisyonlarının azaltılmasını sağlayarak hava kirliliğini önler, dünya sıcaklığında görülen artışlar kontrol altına alınabilir. Tüm değerlendirmeler bireysel olarak da ele alındığında, EPS ve XPS ürünleri sürdürülebilirlik testinde kendilerini kanıtlamaktadır.

EPS ısı yalıtım levhalarının hammaddesi olan Polistiren’in hammaddesi olan petrol ziyan edilmez; tam tersi tasarruf amacıyla akıllıca kullanılmış olur.

EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor) bir petrol türevi ürün olsa da, üretimi için bu değerli kaynaktan sadece çok az bir miktar kullanılmaktadır. Isı yalıtım levhası üretimi için kullanılan EPS – diğer bilinen adıyla strafor- %98 havadan, %2  plastik hammadde olan polistrenden oluşmaktadır. Yani ürünün içeriğinde bulunan plastik hammadde miktarı toplam hacmin sadece %2’sidir. Diğer önemli bir rakam ise;  Dünya çapında tüketilen petrolün sadece yüzde 0,1’ i, yani binde biri EPS-strafor üretimi için kullanılmaktadır. Oysaki trafikte yakıt olarak kullanılan petrolün oranı % 60’ları bulmaktadır.

Ayrıca petrol, ısıtma için yakılmaktansa ısı yalıtımına yatırım amacıyla kullanılsa daha akıllıca olur. Çünkü Polistren’den üretilmiş olan EPS ısı yalıtım levhaları, enerji tüketiminde ciddi tasarruf etme imkanı sunar. Bunların dışında, günümüzde üretilen EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor) ısı yalıtımı için kullanıldıktan sonra, geri dönüştürülebiliyor ve yeniden kullanılabiliyor. Oysa ki ; binaların ısıtılmasında veya ulaşımda akaryakıt kaynağı olarak kullanılan petrol, enerji kaynağı olarak yakıldığında tamamen malzeme döngüsünden çıkarılmış yani efektif olarak değerlendirilmemiş oluyor. Yani, polistirenden imal edilen yalıtım levhalarında petrol ziyan edilmez tam tersi petrol burada akıllıca kullanılmaktadır.