Mantolama

Mantolama “Bina Duvarlarının Dıştan Isı Yalıtımı” Nedir?

Bina duvarlarındaki ısı kayıplarını en aza indirmek için bina dış duvarlarının, dışarıdan ısı yalıtım özelliği olan malzemeler ile kaplanmasına “Binalarda Dıştan Isı Yalıtımı” veya “Mantolama” denilmektedir. Ülkemizde ve Avrupa’da binalar için yapılan Dıştan Isı Yalıtımı yaygın olarak EPS-XPS-TAŞ YÜNÜ ısı yalıtım levhaları ile yapılmaktadır. Bu ısı yalıtım levhalarının binanın dış cephesine yapıştırılıp, dübelle sabitlenmesi ve üzerine son kat dış cephe boyası veya sıvasının uygulanması sonrası binanın dıştan ısı yalıtımı yani mantolama tamamlanmış olur. Mantolama sayesinde evimizdeki kaloriferlerle oluşturduğumuz sıcak hava veya klima ile sağlanan serin hava duvarlardan dışarı çıkamaz ve içeride kalır. Bu sayede daha az ısıtma veya soğutma enerjisi tüketiriz. Yani doğal gaz veya elektrik faturamız düşer. Yaşadığımız binada evimizin ortamın insanların yaşayabileceği sıcaklıkta( 23o C) ve %50 bağıl nemde olması, Isıl Konfordur. Mantolama sayesinde bina ısıl konforu sağlanmış olur. Bu kritik faydanın yanında Mantolamanın binaya sağladığı diğer faydalar aşağıdaki gibidir;

 • Bina kabuğunu iklim şartlarına karşı koruyarak donatısının zarar görmesini önler böylece binanın ömrünü uzatır.
 • Binanın tükettiği ısınma enerjisinden %50’ye varan tasarruf imkânı sunar.
 • Binanın ısınma-soğutma amaçlı harcayacağı petrol türevi yakıtların daha az kullanılmasını sağlayarak binanın atmosfere daha az karbon salmasını sağlar.
 • Bina içinde dengeli bir ısıl ortam oluşturarak, sağlıklı yaşanabilir mekân sunar.
 • Duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler, boya kabarmaları/soyulmaları gibi durumlar mantolama yapılan duvarlarda oluşmaz.

 

Mantolama Bina Duvarlarının Nefes Almasını Önler mi?

Bilindiği üzere Mantolama binaların duvarlarının dıştan çeşitli Isı Yalıtım Levhaları ile kaplanması ve bu levhaların da üzerinin son kat dekoratif sıvalarla sıvanması neticesinde, bina duvarlarının ısı kaybını önleyen bir uygulamadır. Ülkemizde son 10 yılda bina duvarlarında ısı yalıtımının önemi kavranmışken, Avrupa’da mantolama 1980’li yıllarda başlamıştır. Bugün ülkemizdeki mantolama uygulamaları seviyesi gerek yalıtım levhası kalınlığı, gerek uygulama şekli olarak Avrupa’nın 1980-1990’lı yıllardaki halini yansıtmaktadır. Peki, bu tip ısı yalıtım levhalarıyla yapılan mantolama bina duvarlarının nefes alma kabiliyetini zayıflatır mı? Binanın nefes almasını önler mi?

 

Mantolamada Neden Gri Renkli EPS Daha Çok Tercih Ediliyor?

Gri EPS Isı yalıtım ürünleri Mantolama’da en çok kullanılan ısı yalıtım levhalarıdır. Peki neden?

Bilindiği üzere mantolama sisteminin amacı bina dış duvarlarında ısı yalıtımı yaparak bina duvarlarından ısı geçişini azaltmak ve bu sayede binanın daha az ısıtma veya soğutma enerjisi kullanarak enerjiden tasarruf sağlamasını sağlamaktır. Diğer bir faydası da; binanın ısınma için kullandığı doğalgaz, petrol gibi kaynakları yakması neticesinde atmosfere saldığı karbondioksit gazının miktarını azaltarak havayı-çevreyi korumayı sağlamaktır.

Ülkemizde yapılan mantolama uygulamalarında genel olarak EPS, XPS ve Taşyünü ısı yalıtım levhaları kullanılmaktadır. Peki hangisi daha iyidir? Aslında bu sorunun cevabı tek başına aralarından bir tanesi iyidir olamaz. Her 3 ısı yalıtım levhasının da birbirine göre güçlü ve zayıf yanları vardır. Ancak üçü de standartlarını karşıladıkları sürece mantolamada rahatlıkla kullanılabilir. Bu ısı yalıtım levhaları aşağıda en temel 2 kritere göre karşılaştırılmıştır.  Maliyet - Performans.

EPS, XPS, Taşyünü ısı yalıtım levhalarından piyasada en çok kullanılan tipleri temel alınıp; ürünlere ait ısı iletim katsayıları, kalınlıkları ve yoğunlukları dikkate alınarak Rt-Isı Geçirgenlik Dirençleri hesaplanmıştır. Bilindiği üzere bir ısı yalıtım levhasının Isı Geçirgenlik Direnci ne kadar yüksek ise ısı yalıtım performansı ve getireceği tasarruf o kadar yüksek olur.

 • 16kg/m³ yoğunluklu 4cm Gri EPS ısı yalıtım levhasının Rt-Isı Geçirgenlik Direnci 1,25m2K/w iken
 • 30 kg/m³ yoğunluklu 4cm XPS ısı yalıtım levhasının Rt-Isı Geçirgenlik Direnci 1,14 m2K/w
 • 150 kg/m³ yoğunluklu 4cm Taşyünü ısı yalıtım levhası Rt-Isı Geçirgenlik Direnci 1,00m2K/w
 • 16 kg/m³ yoğunluklu 4cm Beyaz EPS ısı yalıtım levhasını Rt-Isı Geçirgenlik Direnci 1,00m2

Gri renkli EPS’nin diğer ısı yalıtım levhalarına göre performans farkı ortadır.

Peki maliyet farkı nedir? Nakliye maliyeti katılmadan yukarıda verilen 4 çeşit ısı yalıtım levhasını fabrika teslim birim fiyatlarını karşılaştırırsak;

 • 16 kg/m³ yoğunluklu 4cm Beyaz EPS ısı yalıtım levhası m³ Fiyatı 81 birim
 • 16 kg/m³ yoğunluklu Gri EPS ısı yalıtım levhası m³ Fiyatı 100 birim
 • 30 kg/m³ yoğunluklu XPS ısı yalıtım levhası m³ Fiyatı 153 birim
 • 150 kg/m³ yoğunluklu 4cm Taşyünü ısı yalıtım levhası m³ Fiyatı 217 birim

Maliyet kıyaslamasında Beyaz EPS en ucuz gözükse de bu analize ürünlerin ısı yalıtım performansları ile birlikte bakmak gerekli;

 • 16kg/m³ yoğunluklu Gri EPS ısı yalıtım levhası; Beyaz eps’den 19 birim daha pahalı ancak performans olarak %25 daha iyi ısı yalıtım performansı sunuyor. 30 yoğunluklu XPS’e göre %35 daha ucuzken, ısı yalıtım performansı olarak  %10 daha iyi yalıtım fırsatı sunuyor. 150 Yoğunluklu Taşyünü Isı yalıtım levhasına göre ise %25 daha iyi ısı yalıtımı performansını, Taşyünü levhanın fiyatının yarı fiyatına sunuyor. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ülkemizde yapılan mantolama uygulamalarında 16 Yoğunluklu Gri renkli EPS ısı yalıtım levhaları maliyet ve performans farkından dolayı daha çok talep edilmektedirler.