Polistiren’den üretilen EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor) ısı yalıtım levhaları birçok eleştiriye maruz kalmaktadır. Örneğin hammaddesi ya da üretim şekli ile ekolojik olmadığına dair iddialar ortaya atılmaktadır. Ancak diğer tarafta binaların ısıtılması için kullanılan fosil yakıtların yanması sonucunda havaya salınan karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi atık gazların iklime olumsuz etkileri de vardır ve bu olumsuz etkilerin EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor)ısı yalıtım levhaları ile yapılacak ısı yalıtımı neticesinde minimum seviyeye indirilmesi de söz konusudur. Bu iki durumu da bir tartıya koyduğunuzda çevre için hangisi daha ağır geliyor düşünelim. Bazı haberlerde EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor) ısı yalıtım levhalarının fosil hammaddelerinden üretildiği yazılmaktadır. Bu durum bazı tüketicilerde polistiren’den (Strafor)üretilen yalıtım ürünlerine karşı önyargı oluşturuyor. Ancak bunu haksız yere yapmaktalar çünkü EPS ve XPS yalıtım levhaları yenilenebilir olmayan bir enerji kaynağı olan petrolden üretilse de çevrenin uzun vadede korunması ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi söz konusu. Biyologlar bile günümüzde bu yaygın plastik esaslı ısı yalıtım malzemelerinin ekolojik boyutunu kabul etmekte. Bir bütün olarak fayda-maliyet analiziyle ele alındığında çevresel faydalar açık ara ile ağır basmaktadır: Bu ısı yalıtım levhaları, yüksek enerji tasarrufu sağlar,CO emisyonunun ve diğer zararlı gazların emisyonlarının azaltılmasını sağlayarak hava kirliliğini önler, dünya sıcaklığında görülen artışlar kontrol altına alınabilir. Tüm değerlendirmeler bireysel olarak da ele alındığında, EPS ve XPS ürünleri sürdürülebilirlik testinde kendilerini kanıtlamaktadır. EPS ısı yalıtım levhalarının hammaddesi olan Polistiren’in hammaddesi olan petrol ziyan edilmez; tam tersi tasarruf amacıyla akıllıca kullanılmış olur. EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor) bir petrol türevi ürün olsa da, üretimi için bu değerli kaynaktan sadece çok az bir miktar kullanılmaktadır. Isı yalıtım levhası üretimi için kullanılan EPS - diğer bilinen adıyla strafor- %98 havadan, %2 plastik hammadde olan polistrenden oluşmaktadır. Yani ürünün içeriğinde bulunan plastik hammadde miktarı toplam hacmin sadece %2’sidir. Diğer önemli bir rakam ise; Dünya çapında tüketilen petrolün sadece yüzde 0,1’ i, yani binde biri EPS-strafor üretimi için kullanılmaktadır. Oysaki trafikte yakıt olarak kullanılan petrolün oranı % 60’ları bulmaktadır. Ayrıca petrol, ısıtma için yakılmaktansa ısı yalıtımına yatırım amacıyla kullanılsa daha akıllıca olur. Çünkü Polistren’den üretilmiş olan EPS ısı yalıtım levhaları, enerji tüketiminde ciddi tasarruf etme imkanı sunar. Bunların dışında, günümüzde üretilen EPS (Genleştirilmiş Polistiren-Strafor) ısı yalıtımı için kullanıldıktan sonra, geri dönüştürülebiliyor ve yeniden kullanılabiliyor. Oysa ki ; binaların ısıtılmasında veya ulaşımda akaryakıt kaynağı olarak kullanılan petrol, enerji kaynağı olarak yakıldığında tamamen malzeme döngüsünden çıkarılmış yani efektif olarak değerlendirilmemiş oluyor. Yani, polistirenden imal edilen yalıtım levhalarında petrol ziyan edilmez tam tersi petrol burada akıllıca kullanılmaktadır.

EPS ekonomik ve çevre dostudur, içerisinde zararlı gazlar barındırmaz. EPS Isı Yalıtım Levhaları alev yürütmez özelliğe sahiptir. Farklı yoğunluklarda yapılabilmesi bölge bazlı uygulamalarda büyük bir avantaj sağlamaktadır. Düşük Isıl İletkenlik Katsayılarıyla mutlak bir yalıtım sağlar. Sonsuz ömürlüdür.

PT Politek
PT Politek
PT Politek
PT Politek
PT Politek